Bertil van Beek Fotografie

Corporate Press Event Street & Travel

menu

Voorwaarden 

Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Bertil van Beek Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden (januari 2015) van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is hier te lezen en als pdf te downloaden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Promotie fotografisch werk
Bertil van Beek Fotografie houdt zich het recht voor om zijn fotografisch werk te gebruiken voor eigen promotie in welke vorm dan ook. Indien u daar als opdrachtgever niet mee akkoord gaat, dient u dit kenbaar te maken bij het plaatsen van uw opdracht.

Voor alle beelden op deze website geldt: Copyright © Bertil van Beek Fotografie

Stuur e-mail* Invoer verplicht